Uw e-mail adres Uw wachtwoord Uw wachtwoord vergeten?

Beleidsnota

Katwijk Kroniek (KK)en de Website (www.mutua-fides.com) zijn de media waarmee de Stichting Oud- leerlingen Katwijk (SOK) haar doelen tracht te bereiken: informatie en communicatie voor en over oud-leerlingen ter bevordering en behoud van de onderlinge vriendenband van weleer.

De SOK beheert een adressenbestand in relatie tot dit doel. De wet op de privacy verbiedt onjuist gebruik van deze gegevens voor doelen waarvoor de gegevens niet verzameld zijn. Voor diverse externe partijen zijn onze bestanden zeer interessant. Onze oud- leerlingen moeten erop kunnen vertrouwen dat de door hen geleverde gegevens zorgvuldig worden behandeld en niet zonder toestemming aan anderen worden verstrekt.

Uitgangspunten

 • SOK verstrekt nooit rechtstreeks adressenbestanden aan partijen buiten SOK
 • De SOK adresbestanden worden niet ter beschikking gesteld voor commerciële
 • activiteiten.
 • Via een publicatie in de Katwijk Kroniek of op de website kunnen oud-leerlingen of andere partijen aandacht vragen voor producten en diensten die een duidelijke relatie hebben met de doelstellingen van SOK; oud- leerlingen kunnen dan zelf kiezen op welke wijze zij met de aanbieder in contact treden en zich kenbaar willen maken.
 • De kosten voor publicatie in KK en / of website zijn voor de opdrachtge ver.
 • Alle aanbiedingen / publicaties verschijnen met uitsluitend na verkregen toestemming van het bestuur van de Stichting Oud- leerlingen.

Procedure
 • Ieder verzoek om publicatie via KK of website wordt aan het bestuur van de Stichting Oud-leerlingen voorgelegd. De verzoeken dienen elektronisch te worden aangeleverd bij de voorzitter.
 • Omvang van de informatie beperkt zich tot maximaal 1/4 pagina en bevat zakelijke informatie; in de publicatie kan via een link verwezen worden naar een website.
 • Publicatie via website voor periodes van drie maanden; verlenging mogelijk.
 • Kosten vooraf te voldoen.
 • Het bestuur van de Stichting Oud- leerlingen behoudt zich het recht om zonder opgaaf van reden een verzoek tot publicatie c.q. het plaatsen van een aanbieding te weigeren.